image
T2X

Un SUV sportiv
flexibilitatea ?i spa?iul caracteristic unui SUV
indicatoare ca la motociclete

Citeste mai mult
image
ORLANDO

Maximizarea spa?iului
un MPV în 5 u?i, cu 7 locuri
ofera economie de combusitibil

Citeste mai mult
În 1900 un tân?r inginer european ?i-a croit drum c?tre America. Numele lui era Louis Chevrolet. Restul este istorie. Chevrolet, compania fondat? de el, a stabilit foarte rapid noi standarde privind încrederea, siguran?a ?i raportul calitate pre?. De atunci, ...Citeste mai mult

Noile radare spaima soferilor

Noile „juc?rii” ale poli?iei vor fi folosite împotriva tuturor ?oferilor obi?nui?i s? încalce regulile. „Îl l?s?m mai întâi s? se bucure de detectorul lui de radar... Apoi, îl vom testa serios”, î?i începe mândru expunerea poli?istul de la volanul noii Dacia Logan MCV, pe care ?oferii bucure?teni o vor întâlni curând pe traseul Pia?a Victoriei - Pia?a Roman?.

Bucuria ?oferului a durat doar câteva minute: „Am f?cut o investi?ie serioas? în el (arat? mândru spre detectorul s?u). M-a avertizat de la bun început: bip-bip-bip. E clar...”.

„S? mai încerc?m o dat?”, îi r?spunde poli?istul cu zâmbetul pe buze. Nu mai activeaz? manual aparatul de pe bord, care începe s? dea alarma imediat ce acul kilometrajului „ma?inii adverse” trece de 61 de km/or?. 

„De data asta, m-a avertizat abia în momentul în care am ajuns în dreptul ma?inii dumneavoastr?... Speram s? nu fie chiar a?a cum s-a spus”, remarc?, dezam?git, ?oferul.

A?a a început, ieri, testul la care reporterii EVZ au supus noile „juc?rii” ale poli?iei. Odat? ajuns în trafic, radarul func?ioneaz? impecabil: surprinde imagini extrem de clare cu tot ce mi?c? pe toate cele ?ase benzi ale ?oselei, pe ambele sensuri. „Legea permite «o abatere» de zece kilometri de la limita maxim? admis?. A?a c?, am reglat aparatul radar s? emit? avertizarea începând cu 61 de km/or?”, continu? poli?istul.

De fapt, a?a vor func?iona noile radare pe toate tronsoanele de drum: cu o abatere de 10 km/ or? peste limita maxim? admis?: de la 81 de km/or?, acolo unde limita e de 70 de km/or?, de la 101 acolo, unde limita e de 90 de km/ or?, ?i de la 141 de km/or? pe autostrad?.

Contesta?iile, comb?tute cu probe solide


„Vede?i, la un kilometru ?i jum?tate distan?? avea peste 80 la or?, iar acum are 47 de km/ or?... Fie a frânat când a v?zut ma?ina poli?iei, fie l-a avertizat detectorul... dar, prea târziu”, continu? omul legii. E mândru c? probele „livrate” de noul radar împotriva celor care contest? în instan?? eventualele sanc?iuni sunt suficient de solide pentru ca persoana care depune plângere s? nu mai aib? nicio ?ans?.

„Imaginile sunt extrem de clare, putem vedea nu doar num?rul ma?inii, ci ?i pe cel aflat la volan. În plus, spre deosebire de cel vechi, e dotat cu «in fra ro?u» ?i ne d? imagini clare ?i noaptea. (...) Au mai existat unii care au fost surprin?i de vechiul radar în timp ce ma?ina poli?iei era în mi?care ?i au argumentat apoi în instan?? c? noi mergeam cu vitez?, de aceea radarul a dat «eroare » în ceea ce-i prive?te. Acum, sunt înregistra?i to?i parametrii: viteza de rulare, sensul pe care se deplaseaz?, viteza de la care aparatul e reglat s? ne avertizeze, dar ?i viteza pe care o are patrula în acel moment”, adaug? poli?istul.

Potrivit acestuia, de?i noul radar e dedicat, în primul rând, celor care calc? peste limit? pedela de accelera?ie (viteza excesiv? fiind principala cauz? a accidentelor grave), el poate fi folosit împotriva tuturor celor care încalc? regulile. 

„Vom sta ?i în intersec?ii, unde-i putem surprinde pe cei care trec pe ro?u, pe cei care nu le acord? prioritate pietonilor sau dep??esc neregulamentar. Iar dac? vreunul e recalcitrant, aparatul permite în registrarea audio ?i în exteriorul ma ?inii, a?a c? va ob?ine doar o alt? prob? împotriva lui”, completeaz? poli?istul.

„E bun... s? mai termin?m odat? cu ?mecheria la volan”


„Sigur se vor plictisi la un moment dat s? stea cu mâna pe butonul ?la ca s? fac? poze. ?i, în plus, cu ce vitez? s? completeze procesele-verbale. Abia a?tept momentul când o minte inteligent? va inventa detectorul care s?-i vin? de hac ?i ?stuia. Trebuie s? emit? el vreun semnal, ceva, chiar ?i atunci când e în stand-by”, spune sceptic Radu - unul dintre ?oferii pentru care regulile sunt f?cute pentru a fi înc?lcate. 

„Ar trebui s?-i felicit?m pentru achizi?ie, s? mai termin?m odat? cu ?mecherii ??tia care ne sfideaz? pe to?i”, adaug? revoltat bucure?teanul Octavian B. 

„Sigur o minte inteligent? va inventa detectorul care s?-i vin? de hac ?i ?stuia. Trebuie s? emit? el vreun semnal, ceva ?i când e în stand-by.“
RADU, un vechi „client” al poli?i?tilor de la Rutier?


PLAN DE REZERV?

Imaginile, imposibil de ?ters din ma?in?


Noul radar nu e o arm? doar împotriva ?oferilor care încalc? regulile, ci ?i împotriva poli?i?tilor ten ta ?i s? ia ?pag? în trafic. „Pân? acum, imaginile surprinse de vechiul radar puteau fi ?terse de poli?ist, din ma?in?. Dac?, tentat de o ?pag? substan?ial?, vreun agent voia s?-l mai ierte pe câte unul, putea face asta lini?tit. ?i au fost cazuri... Acum îns?, poli?istul din ma?in? nu mai poate ?terge imaginile. Parol? pentru asta, dar ?i pentru desc?rcarea imaginilor în computer are doar ?eful...”, comenteaz? oamenii legii. 

În plus, noul radar func ?io neaz? la fel ca ?i un computer. „Are hard-disk, drept care e cam greu s? mai p?c?le?ti pe cineva. A?a c?, ?i dac? am putea ?terge imaginile, am a vea probleme serioase, pentru c?, la orice perchezi?ie informatic?, chiar ?i filmul ?ters e recuperat. Chiar dac? tastezi «delete», totul e p?strat pe hard suficient timp pentru a constitui probe la dosar împotriva celor care încearc? ceva”, explic? poli?i?tii care nu uit? s? precizeze c? vor fi totu?i în?eleg?tori cu cei care calc? accelera?ia cu un motiv serios. 

„Acum n-o s?-l amendez dac? transport? la spital un bolnav în stare grav?”, conchide un agent cu state vechi la Rutier?. 

 

PERFORMAN??. Radarul îl avertizeaz? pe poli?ist când ma?ina ruleaz? cu peste 61 de km/or?


F?R? SC?PARE. Oricât de performante, detectoarele de radar de pe pia?? se dovedesc inutile în fa?a „radarului-minune”, capabil s? vizualizeze contravenien?ii la 360 de grade, pe o raz? de 1,5 kilometri


„BILAN?” SUMBRU ÎN 2009

Peste 600 de mor?i din cauza vitezei


„Dac? ar fi s? lu?m în calcul doar ci frele, noile radare sunt mai mult decât bine-venite. Au ?i un rol preventiv. E suficient ca ?oferii s? ?tie c? sunt pe strad?... ?i poate se vor gândi de dou? ori înainte s? calce pedala de accelera?ie. Iar graba nu e un motiv suficient s? fac? asta, nu e niciodat? o scuz?. Dac? ne gr?bim, ar trebui s? plec?m mai devreme de acas?, ?i gata! Mor oameni nevinova?i din cauza asta. Nu de mult, am avut un accident groaznic în Pia?a Roman?, în plin centru al Capitalei. O copil? a murit doar pentru c? un ?ofer incon?tient a intrat în intersec?ie cu 150 de kilometri/ or?. 150... în ora?”, î?i aminte?te unul dintre poli?i?tii de la Brigada de Poli?ie Rutier? a Capitalei.

  • De altfel, statisticile f?cute la nivel na?ional arat? c? viteza excesiv? este principala cauz? a accidentelor rutiere grave, în care vinova?i sunt ?oferii. Doar anul trecut, viteza a fost cauza a 1.996 de accidente grave, soldate cu 650 de mor?i ?i 1.900 de r?ni?i grav.

„Majoritatea celor care calc? peste limit? accelera?ia sunt tineri. Am avertizat de nenum?rate ori p?rin?ii care-?i «doteaz?» copiii cu BMWuri, Audi, Volkswagen s? se gândeasc? c?-?i trimit pu?tii la moarte. Se pare c? nu a fost de ajuns...”, conchide omul legii. 

CLUJ

De ce nu vor mai func?iona radarele fixe


Mihai ?oica

Ministrul de interne, Vasile Blaga a anun?at, la Cluj, c? radarele fixe nu vor mai func?iona. Declara?ia vine dup? ce Agen?ia Na?ional? pentru Reglementarea ?i Monitorizarea Achizi?iilor Publice (ANRMAP) a cerut demontarea radarelor fixe de pe marginea drumurilor na?ionale, care începuser? s? fie montate cu doi ani în urm?. 

La momentul respectiv, s-a spus c? aceste radare vor reduce num?rul de accidente grave. Nu s-a spus îns? c?, potrivit contractelor, firmele private care instalau astfel de dispozitive primeau 51% din valoarea amenzilor încasate. 

E ceva ilegal, spun reprezentan?ii ANRMAP, care citeaz? Ordonan?a 2/2001: „Amenzile privind circu la?ia pe drumurile publice sunt venit integral la bugetul local”. 

De altfel, ANRMAP a deschis procese la mai multe tribunale din ?ar? pentru anularea contractelor dintre prim?rii ?i soci et??ile private care instalau aceste radare fixe. Pe rolul Tribunalului Cluj exist? trei astfel de procese, îndreptate împotriva prim?riilor din Ciucea, Mociu ?i Izvorul Cri?ului. În primele dou? cazuri, instan?a a dispus anularea contractelor de vânzare-cump?rare, iar în cel de-al treilea a declarat contractul legal încheiat.

În aceste condi?ii, Vasile Blaga ne-a declarat c? MAI nu a luat nicio decizie cu privire la func?ionarea, pe viitor, a acestor radare fixe. „A? min?i dac? a? spune altceva. Nu s-a discutat nici la minister ?i nici în alt? parte despre un regulament sau altceva care s? permit? func?ionarea aces tor aparate. Fondurile trebuie s? mearg? la administra?iile publice locale, ?i nu la guvern”, ne-a spus ministrul. 

„Dac? domnul ministru nu vrea radare fixe, s? vin? dumnealui s? stea pe drumuri s? se reduc? viteza. În cele opt luni de derulare a contractului s-au încasat 30.000 de lei, din care, dup? ce s-a sc?zut cheltuielile, în contul prim?riei au intrat vreo 10.000 de lei, restul mergând la firma privat?”, spune Ioan Antal, primarul din Izvorul Cri?ului. 

„Dac? domnul ministru nu vrea radare fixe, s? vin? dumnealui s? stea pe drumuri s? se reduc? viteza.”
IOAN ANTAL, primar Izvorul Cri?ului, jude?ul Cluj

 


PRACTICI


Solu?ii pentru fentarea noilor radare 

Ciprian Mailat


Doi admnistratori de firme care vând detectoare de radare ?i alte produse din aceast? categorie sus?in c? noile aparate achizi?ionate de poli?ie nu pot fi p?c?lite. Dar au ?i solu?ii. 

„Dac? e?ti vizat de ma?ina cu radar nu ai cum s? scapi. Dar dac? te afli într-o coloan? ?i ai 4-5 autoturisme în fa?? atunci detectoarele te aten?ioneaz? ?i po?i frâna”, ne-a spus Bogdan V?c?relu, administratorul firmei BIT Online, care vinde astfel de produse de opt ani. Aceea?i idee o sus?ine ?i R?zvan Du??, administratorul antiradare.ro, care a efectuat ?i câteva teste. 

Detectoarele ieftine, bune de aruncat


Atât V?c?relu, cât ?i Du??, spun c? detectoarele ieftine, de duzin?, care nu func?ioneaz? în banda K nu mai sunt utile. Ultimele aparate recomandate de c?tre cei doi sunt: Escort Passport 8500 (1.200 de lei), Beltronics (800-999 de lei) ?i cele japoneze, de exemplu Yupiteru (350 -700 de lei).

„Au mai sc?zut un pic comenzile la unele modele”, ne-a spus R?zvan Du??. Administratorul BIT Online ne-a precizat c? vânz?rile nu au sc?zut, iar în ultima perioad? a primit mai multe comenzi pentru sta?ii radio CB.

„Cu ajutorul unei sta?ii radio CB pute?i s? v? informa?i ?i s? afla?i de la ceilal?i participan?i la trafic unde anume sunt localizate aceste radare”, scrie Du?? pe site-ul s?u. 

Potrivit lui Bogdan V?c?relu, un echipament complet, format din sta?ie, anten? etc., poate fi achizi?ionat la un pre? între 400 ?i 1.500 de lei. Cei doi speciali?ti sus?in c? noile radare sunt folosite de câ?iva ani buni în ??ri europene ?i de 20 de ani în SUA. „Dac? nu s-a f?cut în ace?ti 20 de ani un detector, e greu de spus c? va ap?rea mâine”, spune V?c?relu.

Sursa: evz.ro